Our clients
Czech cadastral office
Czech army
Slovak army
Lesoprojekt Zvolen
Mostecká uhelná a.s.-mining company
Severočeské doly a.s.-mining company
Škoda auto a.s.
Lesy České republiky s.p.-Czech forest management
Povodí Labe s.p. river-basin management
Povodí Vltavy s.p.-river-basin management
Geometra Opava s.r.o.
Georeál spol. s r.o.
Gefos a.s.
GAK spol. s r.o.
COWI A/S
Eurosense s.r.o.